Published On:16-May-18

Tsy ho lany raha mbola hilatsaka

Share This
TAGS

Tsy takona hafenina itsony ny zava-misy ka mahatonga ireo depiote miisa 73 miady mafy ny hanongana izao fitondrana izao. Ny antony, dia satria tsy ho lanian’ny vahoaka any amin’ny distrika nahalany azy intsony izy ireo raha mbola mihevitra ny hilatsaka amin’ny fifidianana solombavambahoaka manaraka eo. Efa niarahan’ny maro nahafantatra fa tsy nanao afa-tsy ny nangoron-karena fotsiny ireto depiote ireto nandritra ny fotoana nanomezan’ny vahoaka fahefana azy. Maro tamin’izy ireo ihany koa no nanao tsinontsinona ny vahoaka nifidy azy taorian’ny nahalany azy ho depiote. Firy amin’ireto milaza ho depioten’ny fanovana ireto tokoa moa no miafina sy mihidy ao an-tranony rehefa tonga mila vonjy amin’ny ampahany vitsy tamin’ireo vahoaka nifidy azy? Misy amin’izy ireo aza no tsy mba nandalo tany amin’ny distrika nahalany azy intsony taorian’ny naha depiote azy, fa nanorim-ponenana teto Antananarivo. Izany hoe rehefa azony izay nilainy tamin’ireny vahoaka ireny dia niova fitàna ireto depiote ireto. Santionan’ny zava-misy tsy hitiavan’ny vahoaka azy intsony ireny, ka anisan’ny tsy ahalany azy intsony raha mbola milatsaka amin’ny seha-pifidianana rehetra.

Tsinjon’ireto depiote ireto io loza mitatao aminy io ka izay mahatonga ny heviny nirona tamin’ny fanonangam-panjakana.Mamy loatra mantsy ny seza, ary efa nahita tsirony tamin’izany ireto depiote ireto, dia tsy maintsy mikaroka hevitra hafa ahafahana mijanona ho manam-pahefana. Izay no mahatonga azy ireo manakorontana ny firenena ankehitriny, tsy ahafahana miroso amin’ny fifidianana. Hazava ihany koa ny kabary ifandimbiasana eny amin’ny 13Mai, fa tsy misy resaka fifidianana mihitsy, na dia mahafantatra aza ireto depiote ireto fa mifarana miaraka amin’ny an’ny filoham-pirenena ny fe-potoam-piasan’izy ireo. Maro amin’izy ireo noho izany no tsy manana eritreritra ny hilatsaka hofidiana intsony fa miandry izay seza hatolotra azy kosa ao anati’izao fanaovana fanonganam-panjakana izao. Misy ireo efa miady mafy ny hotendrena praiminisitry ny Tetezamita vaovao, raha sanatria ka tratrany ny tanjony amin’izao fanonganam-panjakana izao. Misy amin’ireto depioten’ny fanovana ireto ihany koa no miady mafy ho ao anatin’ny governemanta iraisana raha sanatria ka tanteraka izany. Misy amin’izy ireo kosa no milaza fa tokony hatao mitovy tamin’ny HAT tamin’ny taona 2009 ny firafitr’io Tetezamita vaovao io. Amin’izay fotoana izay dia samy mahazo seza avokoa ny depiote miisa 73. Ireo rehetra ireo dia vokatry ny fatahorana fifidianana avokoa, nefa mbola tsy mahafoy fa latsa-pitiavana amin’ny seza sy fahefana.

 

 

Mahary K