Published On:15-May-18

Fitiliana homamiadana : Fitaovana raitra no azon’ny Hjra

Share This
TAGS

Tsy mandeha any ivelany intsony ny vehivavy rehefa hanao fitiliana homamiadana amin’ny vozon’ny tranon-jaza sy ny tranon-jaza fa efa vita eto an-toerana. Fitaovana raitra ary tsy mena mitaha amin’ny any ivelany no azon’ny Hjra, ary efa afaka ampiasaina nanomboka omaly. Ny Filoham-pirenena mivady no nitokana izany. Azo ambara fa mbola aretina tena mahafaty betsaka ny vehivavy ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza. Ny fanadihadiana natao dia mahatratra 10 isan-taona no vehivavy matin’io aretina io. Kanefa dia azo tsaboina tsara izy io raha voatily mialoha ny aretina. Mahatratra 150 ka hatramin’ny 300 ny olona manao fitiliana mandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin’ny homamiadana. Isan’andro kosa anefa dia misy ihany ny olona manao izany miainga avy any toromariky ny dokotera izay mitsabo ilay olona saingy mbola tsy voaisa. Antony mety miteraka izany ny fanaovana firaisana ara-nofo mialoha loatra, ny fiterahana aloha loatra indraindray ny taova ao anatin’ny vehivavy mbola tsy nivonona ny hiteraka akory, ary tsy mifidy taona ny olona voany. Raha amin’ny andavanandro dia mitentina 100 000 Ar ny saran’ny fitiliana. Amin’izao kosa anefa dia maimaim-poana izany. Tsy misy vato misakana intsony araka izany tsy hahafahan’ny vehivavy manao fitiliana mikasika an’ity areti-mandoza ity. Vokatry ny ezaky ny vadin’ny Filoham-pirenena niaraka tamin’ireo mpiray ombon’antoka avy any ivelany no nahafahana nahazo an’ity fitaovana ity. Ity farany moa dia reny mpiahy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza eto Madagasikara.

 

Ny Aina Razaka