Published On:16-May-18

Fiambenana ireo Depiote mpanohitra : Niady vola ireo mpanao andrimaso

Share This
TAGS

Hay ve ka karamaina ireo olona miambina etsy amin’ny Parvis Analakely e! Mbola tsy maina akory ny ravina nihinanana dia efa miseho lany ny ady an-tranon’izy ireo. Raha nanomboka ny korontana novolen’ireo mpanohitra tetsy amin’ny Parvis ny 21 Aprily lasa teo, dia

nasaina nandoa 5 000 Ar ireo olona nalaina mba hanaovana famantarana manokana na badge. Ilay lehiben’ity andrimaso ity indray anefa izao no manilika ireto olona efa nalainy ireto satria hampiditra “gros bras” 200 isa izy ireo hanampy amin’ny hetsika mahery kasain’izy ireo atao anio. Tany am-boalohany dia nifanarahan’izy ireo fa hoe 2 000 Ar isan’andro no karaman’izy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nihena 1 000 Ar. Amin’izao dia efa lasa 400 Ar sisa, amin’izay efa tena lahoana vao azo ny vola hoy ny fitarainan’izy ireo. Miaritra ny hafanana sy ny hanoanana eny moa ireo olona ireo,  ary raha vao tara ny amin’ny 7 ora maraina fanaovana fanamarinam-pahatongavana dia efa tsy mahazo vola. Afa-baraka ilay olona lehiben’ity andrimaso ity satria notononin’ireo olona ireo ny anarany. Izany no fanaovana politika eto amintsika. Manabarabara olona tahaka izany, rehefa vita ny nilany anao dia tsipahiny ambava fo. Ny mahagaga anefa dia mbola misisika ihany ny olona manaraka azy ireo na dia efa izany aza no ataony. Miala maina tahaka ny takotra, ary tahaka ny ganagana mitety asa, ny tratra mangana ny sakafo tsy misy.

 

 

Ny Aina Razaka