Published On:12-Oct-17

Ben’ny tanànan’Alasora-Lalàm-panorenana tsy ovaina anatin’ny 50 taona no ilaina

Share This
TAGS

Iray tamin’ireo efa nirotsaka hofidiana Filoham-pirenena ny Ben’ny tanànan’Alasora am-perinasa amin’izao fotoana izao. Araka izany dia nanontaniana ny heviny mikasika ny fikitihina ny Lalàm-panorenana, indrindra ny mahakaasika ny resaka fifidianana.

 

 

 

Momba ny fanovana ny Lalàm-panorenana izay mahabe resaka amin’izao fotoana izao, dia naneho ny heviny, ny Ben’ny tanànan’Alasora, Ramiarinjatovo Marc. Nanamarika  moa izy fa hevitra roa no afaka entina amin’io. Ny fanovana ny lalàm-panorenana, dia misy antony manokana. “Isika teto Madagasikara tao anatin’izay 25 taona izay dia arakaraka ilay tian’ny mpitondra atao no hanovany ny Lalàm -panorenana fa tsy arakaraka ilay tena zava-misy sy ny zavatra ilain’ny firenena. Ohatra hoe ho avy izao ny fifidianana dia andao ovaina ny Lalàm-panorenana satria hoe misy tanjona tiana apetraka ao anatiny. Raha tena te hametraka firenena mandroso isika dia apetraka mba hoe ao anatin’ny 50 taona na 100 taona vao manova Lalàm-panorenana. Indray mandeha manova dia entina avokoa ny hevitra rehetra ahafahana mitondra firenena,  ka na iza na iza mpitondra tonga eo dia tsy ho afaka mihitsy hanova an’io raha tsy tonga ny fotoana”. “Aiza no tian’ireo te hanova ny lalàm-panorenana hoe ny hevitra voalohany izay tian’ny mpitondra ve, sa araka ilay tanjona hoe mba mitsinjo lavitra ka afaka 50 taona vao manova Lalàm-panorenana. Amin’izay fotoana izay raha lasa Filoham-pirenena ny olona iray, dia tsy afaka manova io mihitsy fa tsy maintsy manaraka izay voasoratra ao. Izany anefa dia tsy maintsy mila fikaonandoha maharitra, ao anatin’ny enim-bolana ohatra fa tsy ao anatin’ny iray volana, na roa volana fotsiny. Ka ho ahy manokana raha toa ka kitihina ihany io, dia aleo tonga dia ilay maharitra 50 taona vao ovaina fa tsy izay tian’ny olona mitondra mifandimby eo foana akory, amin’izay mba mijery ny fampandrosoana ny firenena izay lany miakatra eo fa tsy hikitika Lalàm-panorenana foana”, hoy ihany ny fanazavany. Tahaka ny Lalàm -panorenana amin’ireo firenena lehibe toa ny any Etats-Unis, izay mipetraka ny fototra maha firenena ny firenena sy ny fahefam-panjakana, saingy rehefa misy olana miseho eny anelanelany eny mahakasika ny tranga iray dia manao fanitsiana izy ireo , ary tsy mampaninona ny vahoaka izany satria efa ifanekena.

 

Ny Aina Razaka